lunes, 13 de julio de 2009

MIREM AL FUTUR

No queden ni dos anys per les properes eleccions municipals i tots els partits en major o menor mesura ja estem treballant per oferir a la ciutadania aquelles respostes i solucions que ens demanden i necesiten.
Canet porta quassi bé una decada inmersa en una anormalitat política desesperant, que ha fet que el poble no avançi ni econòmica ni industrialment.
Aquesta convulsió política ha provocat que les diferents propostes polítiques esdevinguéssin inexistents i que només s´anés a votar a favor o en contra d´un o altre candidat.
I això finalment ens ha portat a tenir equips de govern febles, mal estructurats i preparats i amb impossibles correlacions de forces.
I el perjudicat, el ciutadà, com sempre que ha vist atònit com el que votava no servia per a rés.
Evidenment, CiU em estat, vagi per endavant, també corresponsables d´aquest desgavell.
Però el futur el construirem mirant endavant i no recordant repetidament el passat i les errades que tots plegats em comés.
Convergència i Unió ho tenim clar, claríssim.
Ha arribat el moment de mirar endavant, de ser valents, de prendre decisions sense interessos partidistes, de fer poble de debò, per tots, i de recuperar el prestigi i la qualitat que Canet ha perdut.
Políticament tenim un alcalde esgotat, sense projecte ni lideratge.
I això es transmet a tots els membres de la corporació. Un alcalde que tot i que no ha sigut capaç de guanyar cap elecció ha ocupat l´alcaldia dignament en uns anys complicats per Canet a nivell polític, social i econòmic.
Però creiem que Canet necessita un aire nou, fresc i per sobre de tot un impuls a nivell de sensibilitat, gestió, projecte i professionalitat que ara no té.
Canet necessita gestionar racionalitzar la despessa de forma urgent, no endeutar-se encara més pressupost darrera pressupost.
Necessita un polígon potent i fort. Necessitem unes instalacions esportives comparables als pobles veins. Necessitem un nou pla d´ordenació urbanístic per poder ordenar el poble.
Necessitem que totes les entitats, totes i sense excepcions es sentin recolçades a nivell municipal. Canet no es pot permetre el luxe de perdre la seva riquesa associativa.
Necessitem d´una vegada per totes desencallar el projecte de l´Odèon, a fi de que els canetencs poguem disfrutar d´un centre cultural de primer ordre que ara li manca per poder així potenciar les possibilitats d´una indústria cultural.
Canet necessita un projecte il.lussionant, engrescador per girar pàgina a un moment no fosc però si del tot estèril, del qui dia passa any empeny.
Només ho aconseguirem si tots, sense excepcions remem cap a la mateixa direcció, sense personalismes, sense guerres intra i entre partits.
Tots junts, associacions i entitats esportives,culturals i socials, comerç, industria. En definitva el poble.
Convergència i Unió ens possem a treballar, amb tots i per tots.